Tjänster

På Lov och Kontroll kan vi hjälpa kunden med det mesta inom det administrativa arbetet i byggprocessen.

Rådgivning om strandskydd och bygglov.

Vi är behjälpliga redan i det tidigaste skedet när tankarna om ett bygge börjar födas, då vi har breda kunskaper inom strandskyddslagen, plan och bygglagen (PBL), och Boverkets byggregler (BBR). Vi kan därför erbjuda rådgivning och hjälp med kontakt med kommunen för att bena ut vilka möjligheter som finns just för den aktuella fastigheten och det önskade projektet.

Arkitekttjänster och hjälp med A-ritningar.

På Lov och Kontroll har vi konsulter både som är utbildade arkitekter och de som bara har lång erfarenhet och intresse av att rita hus, som kan hjälpa kunden att ta fram fackmannamässigt utförda ritningar dugliga till ansökningar om bygglov och strandskyddsdispens.

Vi kan både bistå med professionella ritningar som utgår från kundens egna färdiga skisser och erbjuda hjälp från arkitekt att ta fram en helt ny genomtänkt design av byggnaden. Arkitekten kan även tillhandahålla illustrationer, fotomontage och fysiska modeller för att tydliggöra visionen av hur en byggnad eller samling byggnader ska se ut och upplevas.

Ansökningar, kommunikation med kommunen, bygglov i efterhand.

För en privatperson kan det ibland kännas överväldigande att behöva ha koll på allt som krävs av en i form av tillstånd och lov innan man kan sätta igång och bygga. Ibland kan det ha råkat gå lite för fort och huset blev klart innan man ens hade lov för det.

Vi på Lov och Kontroll kan hjälpa till med att skicka in alla de lov som kan tänkas behövas för det kunden önskar göra, så som förhandsbesked, bygglov, bygganmälan, marklov, strandskyddsdispens och avloppstillstånd till enskilt avlopp. Även vid ett svartbygge kan vi bistå med att städa upp papperna och söka bygglov i efterhand.

Många gånger kan ansökningsprocessen vara lite krokig och en dialog behöver föras med kommunen för att man ska kunna komma vidare i processen, och där är vi med kunden hela vägen och stöttar upp där det behövs.

Kontrollansvarig enligt PBL.

Majoriteten av våra konsulter är certifierade kontrollansvariga, både med behörighet N och K.

De hjälper kunden att ta fram en kontrollplan och närvarar vid det tekniska samrådet inför startbeskedet, kommer ut på platsbesök under byggets gång för att säkerställa att de kontroller som ska göras faktiskt har utförts, och upprättar en slutanmälan när bygget väl är klart.

Konstruktörtjänster och hjälp med K-ritningar.

Vår konstruktör kan leverera tjänster inom det mesta som har med byggnadskonstruktion att göra. Han kan ställa upp med rådgivning kring konstruktion, ta fram konstruktionsberäkningar och -ritningar, -beskrivningar och -dokumentationer. Under byggets gång kan han också genomföra utförandekontroller, konstruktionsbesiktningar och enklare grundbottenbesiktningar.

Många av våra andra konsulter kan också hjälpa till med enklare detaljritningar/tekniska snitt som krävs för att få startbesked för byggnader som inte är allt för komplexa i sin uppbyggnad.

Energiberäkningar och energideklarationer.

På Lov och Kontroll har vi en certifierad energiexpert som kan leverera energiberäkningar och energideklarationer. Vi kan också tillhandahålla U-värdesberäkningar.

Sjötransporter.

I samarbete med Position Vindö AB erbjuder Lov och Kontroll sjötransporter och sjötaxi.

Båten är en nybyggd 10-meters arbetsbåt i aluminium med bogramp och liten kran. Den lastar upp till ca. 1,5 ton eller tar 12 passagerare och går tyst och fint i 25 knop. All säkerhetsutrustning enligt Transportstyrelsens föreskrifter finns ombord. Båten utgår från Vindö med närmaste lastbryggor i Sollenkroka, Stavsnäs, Bullandö och Boda.

Priser:

Sjötransport: 1950 kr/timme + 25 % moms

Lastning, lossning, väntetid vid sjötransport: 750 kr/timme + 25 % moms

Sjötaxi: 1950 kr/timme + 6 % moms

Lastning, lossning, väntetid vid sjötaxi: 750 kr/timme + 6 % moms

Kontakta skeppare Jesper Åström på jesper.astrom@lovochkontroll.se eller 070-561 51 60 för frågor eller offert.

Förmedling av andra viktiga tjänster.

Under åren har vi kommit i kontakt med många intressanta och duktiga företag och människor. Många av dessa har blivit våra samarbetspartners och vi kan därför hjälpa kunden genom att förmedla kontakt med flertalet arkitekter, konstruktörer, miljökonsulter, akustiker, sakkunniga inom brand, tillgänglighet, byggjuridik och energi, byggentreprenörer och bryggbyggare, besiktningsmän, fastighetsmäklare m.fl.