TjäNSTER

Go to Ritningar

Ritningar

                    Bygglovsritningar

                    Konstruktionsritningar

                    3D gestaltningar

                    Bli inspirerad

Go to Ansökningar

Ansökningar

                     Bygglovsansökning

                     Förhandsbesked

                     Strandskyddsdispens

                     Avlopp

                     Svartbygge

Go to Fler tjänster

Fler tjänster

                     Energibehovsberäkningar

                     Utlåtande tillgänglighet

                     Ljudprojektering

Vi är

Martin Persson


T 070-910 95 50
M Martin (@) lovochkontroll.se


• Kontrollansvarig

• Bygglovsansökningar

Niklas Nuder


T 070-877 06 62
M Niklas (@) lovochkontroll.se


• Kontrollansvarig

• Strandskyddsdispens

• Bygglovsritningar

• Ansökningar

Fredrik Cederwall


T 073-539 91 36
M Fredrik.cederwall (@) lovochkontroll.se


• Kontrollansvarig

• Bygglovsansökningar

• Ritningar

Marcus Boija


T 072-450 78 55
M marcus (@) lovochkontroll.se


• Bygglovsritningar

• 3D Illustrationer

Thomas Fredegård


T 070-265 50 85
M thomas (@) lovochkontroll.se


• Kontrollansvarig

• Bygglovsansökningar

Lasse Holm


T 070-789 30 52
M lasse (@) lovochkontroll.se


• Fastighetsrådgivning köp och sälj

• Bygglovsansökningar

• Areamätningar

• Byggtermografi

Få ett pris

Svar inom 24 timmar